Lauková Eva

Umelecký maliar

Najradšej maľuje kvety a krajiny v ich skutočnej podobe s neopakovateľnými zátišiami. Je uchvátená a fascinovaná prírodou. Na svojich obrazoch zachytáva a poukazuje na jej dokonalé tvary a farebné odtiene. Olejom, pastelom a inými technikami sa snaží zachytiť čaro prírody, krajiny a kvetov, ale túži sa v budúcnosti prejaviť aj iným spôsobom. S úspechom vyskúšala techniku artprotisu (textilné kompozície).

Kontaktujte partnera