D.A.S.

Ochrana práv

D.A.S. pomáha poisteným radou aj skutkom v presadzovaní ich právnych záujmov voči ekonomicky silnejším subjektom . V praxi sa dajú služby D.A.S. predstaviť ako systém pomoci, ktorý má za úlohu podporovať poisteného pri presadzovaní jeho právnych záujmov a niesť riziko vzniknutých nákladov, alebo ho aspoň zmierniť.

Kontaktujte partnera