Odvoz odpadu

Upratovanie vo veľkom

V ťažšie dostupných miestach alebo v menšom množstve 1,5 m3. Pri väčších množstvách kontajner od 2,5 m3 až do 30 m3. K odvozu odpadu je možnosť aj vynášanie z bytov či domov, presun odpadu a materiálu a nakladanie kontajnera.

Kontaktujte partnera