Právne centrum

Právne služby

Sme advokátska kancelária, ktorá má bohaté skúsenosti v zmluvnom, obchodnom, občianskom práve.
Zastupujeme fyzické a právnické osoby na súdoch a správnych orgánoch, pomáhame im dosiahnúť zákonnymi prostriedkami ich cieľ tak, aby boli hájené ich práva a oprávnené záujmy.
Sme mladý kolektív právnikov a advokátov, práca nás baví a môžme sa pochváliť mnohými úspešnými výsledkami.
Prípad robíme pri plnej informovanosti klienta o priebehu, našou silnou stránkou popri odbornosti je skvelá komunikácia.

Kontaktujte partnera