Róbert Kádar

Statika stavieb

Vypracovanie statických posudkov potrebných pri zmenách dispozície bytu a zásahov nosných konštrukcií.

Kontaktujte partnera